• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Yetkilendirme Ve Vize İşlemleri

Yetkilendirme Ve Vize İşlemleriDağıtım bölgesindeki tüm İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikaları KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından verilir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası; sahibi yetkili firmaların faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.
1) Proje
2) Müşavirlik-Kontrol-Denetim
3) İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım
4) Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım
Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan firmalar ve/ veya kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Bu amaçla doğal gaz tesisat ve sistemlerinizi sertifika sahibi firmalara yaptırmanız zorunludur.
İç Tesisat ve servis hatları sertifikası almak için yapılacak işlemler:
Sertifika almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler EK-A (İndir) de yer alan belgeler ile yine bu belgeler içerisinde bulunan FR201 İç Tesisat ve Servis Hatları Talep Dosya İçeriği listesinde yer alan diğer belgeleri eksiksiz bir şekilde düzenleyerek KARGAZ DOGAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sertifikalı firmalar sertifika vize işlemlerinin yenilenmesi için EK-B (İndir) de yer alan dilekçe ve istenilen belgelerle KARGAZ DOGAL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Firmalar için sertifika tadil başvuru dilekçesi (FR286 İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Tadil Başvuru Dilekçesi Ek-10)(İndir)

10. Yılını dolduran sertifikalı firmalar için sertifika yenileme başvuru dilekçesi (FR287 İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Yenileme Başvuru Dilekçesi Ek-12)(İndir)

Doğal Gaz Piyasası Kanunu Sertifika Yönetmeliği’ni indirmek için tıklayın.(İndir)

İç tesisat şartname sayfasına gitmek için tıklayın.