• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Farklı Tedarikçiden Doğal Gaz Kullanımı

Farklı Tedarikçiden Doğal Gaz KullanımıFarklı Tedarikçiden Doğal Gaz Kullanımı
Serbest Tüketici Müşterilerimizin, Şirketimiz dışında farklı bir tedarikçiden doğal gaz satın almak istemeleri halinde yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.
1. Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunarak mevcut sayaçları ile ilgili teknik bilgi alınır.
2. Haberleşme sistemi; bedeli kendilerine ait olmak üzere Şirketimiz tarafından http://www.kargaz.com.tr/Sayfa.aspx?SayfaIcerik=58 linkinde belirtilen Haberleşme Sistemi Şartnamesi’ne uygun olarak tesis edilir, sayaçların anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, uzaktan okuma sistemine uygun hale getirilmesi esastır.
3. 300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim düzeltici (korrektör) tesis etmesi zorunludur.
4. Serbest tüketicinin tedarikçiden doğal gaz alımına başlayacağı günden en az 15 gün önce serbest tüketici ve tedarikçi arasında doğal gaz alım-satım sözleşmesi imzalandığı Şirketimize yazılı olarak bildirilmelidir.
5. Serbest tüketicinin Şirketimiz ile Teslim Hizmeti Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.
6. Tedarikçi firmanın Şirketimiz ile Taşıma Hizmeti Sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.
7. Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketici müşteriler 13/12/2012 tarih ve 4169 sayılı Kurul Kararı hükümlerine riayet etmekle yükümlüdürler.