• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

SERBEST TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SERBEST TÜKETİCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sayın Müşterimiz;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 4168 sayılı Kurul kararı ile konut tüketicileri dışındaki tüm doğal gaz kullanıcıları serbest tüketici statüsüne kavuşturulmuştur. Yine 3603 sayılı Kurul Kararı’nın 5. maddesinin II. fıkrasında “Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, -bedeli kendilerine ait olmak üzere- dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde doğal gaz talebinde bulunmuş olduğunuz işyeri serbest tüketici müşteri statüsünde yer aldığından, doğal gaz bağlantı hattınızı Şirketimize yaptırabileceğiniz gibi, Şirketimiz dışında sertifika sahibi farklı bir firmaya da yaptırabilirsiniz. Bağlantı hattınızı Şirketimize yaptırmanız halinde tarafınızdan Şirketimize ödenmesi gereken bağlantı bedeli üst yazımızda belirtilmiştir.

İşletmenizin doğal gaz bağlantı hattının yapımı için Şirketimiz dışında sertifikalı bir firmanın tercih edilmesi halinde Şirketimize ödenmesi gereken bağlantı bedeli işyeriniz için tesis edilecek doğal gaz hattının ilk 100 metresi için 1.457*(bindörtyüzelliyedi) TL+KDV ve sonraki her 1 metresi için de 9* (dokuz) TL +KDV olacaktır. Bağlantı hatlarının yapımı konusunda EPDK’dan sertifika almış olan firma listesine EPDK’nın aşağıdaki linkinden ulaşılmaktadır.

https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasi/dogalgazYapimVeHizmetSertifikasiOzetSorgula.xhtml


Doğal gaz bağlantı hattının yapımı için sertifikalı firmayı tercih etmeniz halinde gaz kullanmaya geçiş süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir:

1. Yukarıdaki EPDK linkinden bağlantı işlemini yapacak firmanın seçilmesi,

2. Aynı linkten faaliyet konuları içinde “müşavirlik” konusu bulunan müşavir firmanın seçilmesi,

3. Şirketinizle / Şahsınızla firma arasında bağlantı sözleşmesi yapılması,

4. Bağlantının sertifikalı firma tarafından yapılacağının Şirketimize bildirilmesi,

5. Şirketimiz nezdinde Abone Bağlantı Anlaşmasının tanzimi, (işletmeniz için tesis edilecek hat metrajına bağlı olarak tespit edilen bedel bu işlemle birlikte tahsil edilecektir),

6. İş başlama dosyasının firma tarafından Şirketimize sunulması ve şirketimizce onaylanması,

7. Firmaya bağlantı noktası ve güzergâhı ile ilgili yer tesliminin yapılması, (şahsınız ve Şirketimiz onayı ile),

8. Firma tarafından bağlantının gerçekleştirilmesi,

9. Tesisin test işleminin firma tarafından gerçekleştirilmesi ve devreye almaya hazır hale getirilmesi,

10. Devre alma işlemi için Firma tarafından Şirketimize yazılı başvuru yapılması (iş bitirme dosyası ile birlikte),

11. Şirketimiz tarafından tesisin kontrol edilmesi ve devreye alma işleminin gerçekleştirilmesi,

12. Kabul tutanağının düzenlenmesi (Standart ve şartnamelere aykırı durumların tespit edilmesi halinde tesis devreye alınmayacak ve eksiklikler tutanağa kayıt edilerek firmadan bu eksiklikleri gidermesi istenecektir. Eksiklikler giderildikten sonra kontrol işlemi tekrarlanacaktır).

 *: Bu bedel 2023 yılı için geçerli olup EPDK tarafından 1 yıl (1 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında) boyunca geçerli olacak şekilde güncellenmektedir.